IsiHlabelelo seziHlabelelo 7:8

IsiHlabelelo seziHlabelelo 7:8 ZUL59

Ngathi: “Ngiyakukhwela esundwini, ngibambe amagatsha alo.” Amabele akho mawabe ngamahlukuzo omvini, nephunga lokuphefumula kwakho njengama-apula,*
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share