IsiHlabelelo seziHlabelelo 7:13

IsiHlabelelo seziHlabelelo 7:13 ZUL59

Amamandragora* athaphuka iphunga, nangaseminyango yethu kukhona izinhlobo zonke zezithelo ezinqabileyo, ezintsha nezindala, engizibekele wena othandiweyo wami.
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to IsiHlabelelo seziHlabelelo 7:13