AmaHubo 76:8

AmaHubo 76:8 ZUL59

Wezwakalisa ukwahlulela kuvela ezulwini; umhlaba wesaba, wathula
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to AmaHubo 76:8