AmaHubo 131:3

AmaHubo 131:3 ZUL59

Israyeli, yethemba uJehova kusukela kulesi sikhathi kuze kube phakade.
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share