UJobe 25:6

UJobe 25:6 ZUL59

Pho, kakhulu kangakanani umuntu oyimpethu, nendodana yomuntu eyisibungu, na?”
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share