UJobe 25:4

UJobe 25:4 ZUL59

Pho, umuntu angalunga kanjani kuNkulunkulu, nozelwe ngowesifazane angahlambuluka kanjani, na?
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share