UJeremiya 21:8

UJeremiya 21:8 ZUL59

“Uyakusho kulaba bantu, uthi: ‘Usho kanje uJehova, uthi: Bheka, ngibeka phambi kwakho indlela yokuphila nendlela yokufa.
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share