U-Isaya 52:5

U-Isaya 52:5 ZUL59

“Manje nginantoni lapha,” usho uJehova, “lapho abantu bami besusiwe ngeze na? Ababusa phezu kwabo bayaklabalasa,” usho uJehova, “negama lami liyahlanjalazwa njalo usuku lonke.
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share