U-Isaya 52:4

U-Isaya 52:4 ZUL59

Ngokuba isho kanje iNkosi uJehova, ithi: Abantu bami behlela kuqala eGibithe ukuba bagogobale khona; i-Asiriya lamcindezela ngaphandle kwesizathu.
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share