U-Isaya 52:3

U-Isaya 52:3 ZUL59

Ngokuba usho kanje uJehova, uthi: “Nathengiswa ngento engelutho; niyakuhlengwa ngaphandle kwemali.”
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share