U-Isaya 52:2

U-Isaya 52:2 ZUL59

Zithintithe uthuli, usukume, uhlale, Jerusalema elithunjiweyo; zikhulule eziboshweni zentamo yakho wena ndodakazi yaseSiyoni ethunjiweyo.
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share