U-Isaya 52:1

U-Isaya 52:1 ZUL59

Vuka, vuka, wembathe amandla akho, Siyoni, uzigqoke izingubo zakho ezinhle, Jerusalema, muzi ongcwele, ngokuba akusayikungena kuwe ongasokile nongcolileyo.
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share