U-Isaya 35:10

U-Isaya 35:10 ZUL59

Abahlengiweyo bakaJehova bayakubuya baye eSiyoni ngokwethaba, intokozo engunaphakade ibe phezu kwamakhanda abo; bayakuthola ukujabula nokuthokoza, kubaleke usizi nokububula.
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share