UHoseya 1:8

UHoseya 1:8 ZUL59

Esemlumulile uLo Ruhama,* wakhulelwa, wazala indodana.
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share