2 kaJohane 1:12

2 kaJohane 1:12 ZUL59

Nginokuningi kokunilobela, angithandanga ukukuloba ngephepha noyinki,* kodwa ngiyethemba ukuza kini, ngikhulume nani umlomo nomlomo, ukuze ukuthokoza kwethu kuphelele.
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share