Halloo 1
KBRC

Halloo 1

1
Yeeri Bulli Mooyon Halloo
1Shiichiꞌi Yeeri shimaayoonaa showoonon halliye. 2Ebiyooba showoo malletaalloonaa amolla bi toommooch aalli hulloonane. Dunne manderoo wotta aacinaꞌo toommooch beehe. Yeerichi Ayaanoo aacinaꞌo toommooch dogii beehe.
3Aroochee Yeeri, “Bekko tunebe” iye; bekkoo tunehe.#2 Qoro. 4:6 4Yeeriyoo ebi gaaweto bi tunoon ciinniꞌi emiriye. Bekkoonaa manderoonon badd badd qoodiye. 5Bekkoon, “areddoo” ii shigiihe; manderoonoo, “xumo” ii shigiihe. Showoo xumeꞌi hariye; ebiyoo ikkinnee qemone.
6Ebiyee gubb, Yeeri “Aacinaꞌo gutte daggooch gumoo tunebe; hini are gumoo aaconaa aaconon qoodibe” iye. 7Ebina gumoon halliꞌi, are gumoyee desh beeti aaconaa gumoyee damba beeti aaconon barbariihe; bi gettitoommonoo tunehe. 8Yeeriyoo are gumoon, “shimaayoo” ii shigiihe. Showoo xumeꞌi hariye; ebiyoo guttinnee qemone.
9Aroyee gubb Yeeri “Shimaayoyee desh beeti aacinaꞌo ikkooch kiceebeete; shuuꞌi xaaꞌoo bekkebe” iye; bi gettitoommonoo tunehe. 10Yeeriyoo hini are shuuꞌi xaaꞌoon, “showoo”, ikkooch kiceeti aaconoo, “baharo” ii shigiihe. Yeeri ebi gaaweto bi tunoon ciinniꞌi emiriye. 11Aroochee Yeeri “Mocoo, maayoonaa yaroo bi maac beeti aafoon aafeebeeti mixonon bi shaahi shaahoona showoo colliibe” iye; bi gettitoommonoo tunehe. 12Mocoon, maayoonaa yaroo bi maac beeti aafoon aafeebeeti mixo bullinon bi shaahi shaahoona showoo colliihe. Yeeriyoo ebi gaaweto bi tunoon ciinniꞌi emiriye. 13Showoo xumeꞌi hariye; ebiyoo keejjinnee qemone.
14Aree hillooch Yeeri “Areddoonaa xumoonon boonoshi barbariyemmoyich, bekkeenaꞌo shimaajji gumooch beebeete; qeminaꞌon, natinaꞌonaa yemeeneenaꞌonon boonoshi barbariyemmoyich, shimaayooch malleteenaꞌo tunebeete; 15ebi bekkeenaꞌo showee toommooch boonoshi bekkiyemmoyich, shimaajji gumooch beebeete” iye; bi gettitoommonoo tunehe. 16Yeeriyoo gutte ogooge bekkeenaꞌon halliye; beshe oogoo areddoon bi aaxxemmoyich, giishoo xumoon bi aaxxemmoyich tuniihe; wotta xojjeneenaꞌon halliye. 17-18Areddoonaa xumoonon boonoshi hajjemmonaa bekkoonaa manderoonon boonoshi barbariyemmonoyich, showee toommooch boonoshi bekkiyemmoyichoo shimaajji gumooch boonoshin kotiihe. Yeeriyoo ebi gaaweto bi tunoon ciinniꞌi emiriye. 19Showoo xumeꞌi hariye; ebiyoo awuddinnee qemone.
20Aree hillooch Yeeri “Shuuriibeeti kashechi halleenaꞌo aachi daggooch ceeneete; yoobbereenaꞌo showoyee damba shimaajji gumoyee desh yoobeete” iye. 21Baharee daggooch daneebeeti ogooge halleenaꞌonaa aachi daggooch meettiꞌi daneebeeti, shuuriibeeti kashechi halleenaꞌo bullinon boonoshi shaahi shaahoona, wotta shimaayoona yoobbiibeeti yoobbereenaꞌo bullin boonoshi shaahi shaahoona halliye. Yeeri ebi gaaweto bi tunoon ciinniꞌi emiriye. 22Yeeriyoo haasheenaꞌon ishichiꞌi diiriye: “Shiijje shiijjerebote; baharee aacooch ceenote” iye. Yoobbereenaꞌon wotta “Showee toommooch meetote” iye. 23Showoo xumeꞌi hariye; ebiyoo uuchinnee qemone.
24Aree hillooch Yeeri “Showoo kashechi halleenaꞌon, eboshiyoo gijjeenaꞌon, yuummere halleenaꞌonaa cooxinaꞌonon boonoshi shaahi shaahoona daniibe” iye; bi gettitoommonoo tunehe. 25Yeeri cooxon bi shaahi shaahoona, gijjoon bi shaahi shaahoona, yuummero bullinoo bi shaahi shaahoona halliye. Yeeri ebi gaaweto bi tunoon ciinniꞌi emiriye.
26Aroyee gubb Yeeri “Ashoon no malletoona, noon shaahoonoo tunii hallibone; bahareexi haasheenaꞌon, shimaayoona yoobbiibeeti yoobbereenaꞌon, gijjeenaꞌonaa cooxinaꞌonon, showee toommona yuummiibeeti yuummere halleenaꞌo bullinoo hajjibeete” iye.
27Ebich Yeeri ashoon bi malletoona halliye; biin shaahoonoo tuniiꞌi halliye; anaamonaa maacheenon tuniiꞌinoo halliye.
28Bi hallitoyee gubb, Yeeri boonoshin “Shiijje shiijjerebote; showoona ceenote; showee toommooch beetinaꞌo bullin hajjibote. Haasheenaꞌo toommooch, yoobbereenaꞌo toommooch, showee toommona shaꞌeebeeti halleenaꞌo bulli toommoochoo taatebote” ii diiriye.
29Aroyee gubb Yeeri “Ebiyoche, ittoshich maayo bi tunemmoyich, maayoonaa michi aafoonon bi shaahi shaahoona ittoshich immeto taane. 30Showee toommooch beeti cooxinaꞌo bullich, shimaayoona yoobbiibeeti yoobbereenaꞌo bullich, yuummereenaꞌo bullichoo mocoonaa michi waamo bullina maayo tunebe” iye; bi gettitoommonoo tunehe. 31Yeeriyoo bi hallito bullin bi ciinaa, oogeton gaaweto bi tunetoyich emiriye. Showoo xumeꞌi hariye; ebiyoo shirittinnee qemone.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.