Gẹn 9:29

Gẹn 9:29 BM

Gbogbo ọjọ́ Noa jẹ ẹgbẹrun ọdún o dí ãdọta: o si kú.
BM: Bibeli Mimọ
Share