Gẹn 9:1

Gẹn 9:1 BM

ỌLỌRUN si sure fun Noa, ati fun awọn ọmọ rẹ̀, o si wi fun wọn pe, Ẹ ma bí si i, ẹ si ma rẹ̀, ki ẹ si kún aiye.
BM: Bibeli Mimọ
Share