Gẹn 20:11

Gẹn 20:11 BM

Abrahamu si wipe, Nitoriti mo rò pe, nitõtọ ẹ̀ru Ọlọrun kò sí nihinyi; nwọn o si pa mi nitori aya mi.
BM: Bibeli Mimọ
Share