โรม 8:28

โรม 8:28 TH1971

เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์
TH1971: พระคัมภีร์ไทย ฉบับ 1971
Share