สดุดี 119:105

สดุดี 119:105 TH1971

พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้าพระองค์
TH1971: พระคัมภีร์ไทย ฉบับ 1971
Share