มัทธิว 5:22

มัทธิว 5:22 TH1971

เราบอกท่านทั้งหลายว่า ผู้ใดโกรธพี่น้องของตน ผู้นั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษ ถ้าผู้ใดจะพูดกับพี่น้องว่า <อ้ายโง่> ผู้นั้นต้องถูกนำไปที่ศาลสูงให้พิพากษาลงโทษและผู้ใดจะว่า <อ้ายบ้า> ผู้นั้นจะมีโทษถึงไฟนรก
TH1971: พระคัมภีร์ไทย ฉบับ 1971
Share