ยอห์น 14:27

ยอห์น 14:27 TH1971

เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้ อย่าให้ใจของท่านวิตก และอย่ากลัวเลย
TH1971: พระคัมภีร์ไทย ฉบับ 1971
Share