ฮาบากุก 2:2-3

ฮาบากุก 2:2-3 TH1971

และพระเจ้าตรัสตอบข้าพเจ้าว่า <<จงเขียนนิมิตนั้นลงไป จงเขียนไว้บนแผ่นป้ายให้กระจ่าง เพื่อให้คนที่วิ่งอ่านได้คล่อง เพราะว่านิมิตนั้นยังรอเวลาของมันอยู่ มันกำลังรีบไปถึงความสำเร็จ มันไม่มุสา ถ้าดูช้าไป ก็จงคอยสักหน่อย มันจะบังเกิดขึ้นเป็นแน่ คงไม่ล่าช้านัก
TH1971: พระคัมภีร์ไทย ฉบับ 1971
Share