กาลาเทีย 5:7-8

กาลาเทีย 5:7-8 TH1971

ท่านกำลังวิ่งแข่งดีอยู่แล้ว ใครเล่าขัดขวางท่านไม่ให้เชื่อฟังความจริง การเกลี้ยกล่อมอย่างนั้นไม่ได้มาจากพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านทั้งหลาย
TH1971: พระคัมภีร์ไทย ฉบับ 1971
Share