กาลาเทีย 5:17

กาลาเทีย 5:17 TH1971

เพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังต่อสู้พระวิญญาณ และพระวิญญาณก็ต่อสู้เนื้อหนัง เพราะทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกัน ดังนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนาทำจึงกระทำไม่ได้
TH1971: พระคัมภีร์ไทย ฉบับ 1971
Share