ดาเนียล 2:46

ดาเนียล 2:46 TH1971

แล้วพระราชาเนบูคัดเนสซาร์ ก็ทรงกราบลงและเคารพดาเนียล และมีพระบัญชาให้นำเครื่องบูชา และเครื่องหอมมาถวายดาเนียล
TH1971: พระคัมภีร์ไทย ฉบับ 1971
Share