สุภาษิต 31:15,20-21,30

สุภาษิต 31:15 TH1971

เธอลุกขึ้นตั้งแต่ยังมืดอยู่ และจัดอาหารให้ครัวเรือนของเธอ และจัดงานให้แก่สาวใช้ของเธอ
TH1971: พระคัมภีร์ไทย ฉบับ 1971
Share

สุภาษิต 31:20-21 TH1971

เธอหยิบยื่นให้คนยากจน เธอยื่นมือออกช่วยคนขัดสน เธอไม่กลัวหิมะมาทำอันตรายแก่คนในครัวเรือนของเธอ เพราะเขาสวมเสื้อสองชั้น
TH1971: พระคัมภีร์ไทย ฉบับ 1971
Share

สุภาษิต 31:30 TH1971

เสน่ห์เป็นของหลอกลวง และความงามก็เปล่าประโยชน์ แต่สตรียำเกรงพระเจ้า สมควรได้รับคำสรรเสริญ
TH1971: พระคัมภีร์ไทย ฉบับ 1971
Share