Mazmur 133
BIMK
133
Kasih persaudaraan
1Nyanyian ziarah Daud.
Alangkah baiknya dan senangnya,
kalau umat Allah hidup rukun!
2Itu seperti minyak wangi berharga
yang dituangkan ke atas kepala Harun,
lalu turun ke leher bajunya.
3Atau seperti embun di Gunung Hermon,
yang turun ke bukit-bukit Sion.
Di sanalah Tuhan menurunkan berkat-Nya,
kehidupan untuk selama-lamanya.
Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini © 1985, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab IndonesiaLearn More About Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini