Mazmur 118
BIMK
118
Doa syukur atas kemenangan
1Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik,
kasih-Nya kekal abadi. #1Taw. 16:34; 2Taw. 5:13, 7:3; Ezr. 3:11; Mzm. 100:4-5, 106:1, 107:1, 136:1; Yer. 33:11
2Hendaklah orang Israel berkata,
“Kasih-Nya kekal abadi.”
3Hendaklah para imam berkata,
“Kasih-Nya kekal abadi.”
4Hendaklah semua orang takwa berkata,
“Kasih-Nya kekal abadi.”
5Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan;
lalu Ia menjawab dan membebaskan aku.
6Aku tidak gentar sebab Tuhan menyertai aku,
manusia tidak berdaya terhadapku. #Ibr. 13:6
7 Tuhan menyertai aku untuk menolong aku,
aku akan melihat musuhku dikalahkan.
8Lebih baik berlindung pada Tuhan,
daripada mengandalkan manusia.
9Lebih baik berlindung pada Tuhan,
daripada mengharapkan bangsawan.
10Banyak musuh mengelilingi aku;
dengan kuasa Tuhan, mereka kukalahkan.
11Mereka mengepung aku dari segala penjuru;
dengan kuasa Tuhan, mereka kukalahkan.
12Seperti lebah mereka mengerumuni aku;
dengan kuasa Tuhan, mereka kukalahkan.
Dalam sekejap mereka dipadamkan
seperti api yang membakar semak berduri.
13Aku diserang dengan sengit dan hampir jatuh,
tetapi Tuhan menolong aku.
14 Tuhan adalah kekuatanku dan pujaanku,
Ia telah menyelamatkan aku. #Kel. 15:2; Yes. 12:2
15Dengarlah sorak kemenangan di kemah-kemah umat-Nya,
Tuhan melakukan perbuatan perkasa!
16Kuasa Tuhan memberi kita kemenangan!
Tuhan melakukan perbuatan perkasa.”
17Aku tak akan mati, tetapi tetap hidup
untuk mewartakan karya Tuhan.
18 Tuhan telah menyiksa aku dengan keras,
tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut.
19Bukakan aku pintu gerbang Rumah Tuhan,
agar aku masuk dan bersyukur kepada-Nya.
20Inilah pintu gerbang Tuhan,
hanya orang jujur boleh melaluinya.
21Aku memuji Engkau, sebab Engkau mengabulkan doaku;
Engkau telah memberi aku kemenangan.
22Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan,
telah menjadi batu penjuru. #Luk. 20:17; Kis. 4:11; 1Ptr. 2:7 #Mat. 21:42; Mrk. 12:10-11
23Itulah perbuatan Tuhan,
sungguh mengagumkan bagi kita.
24Inilah hari yang ditentukan Tuhan;
mari kita rayakan dengan gembira.
25Kami mohon, Tuhan, selamatkanlah kami,
ya Tuhan, berilah kami kemenangan! #Mat. 21:9; Mrk. 11:9; Yoh. 12:13
26Diberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan,
kami berkati kamu dari Rumah Tuhan. #Mat. 21:9, 23:39; Mrk. 11:9; Luk. 13:35, 19:38; Yoh. 12:13
27 Tuhan adalah Allah,
Ia bermurah hati kepada kita.
Majulah berarak dengan ranting di tangan,
dan kelilingilah mezbah Tuhan.
28Engkau Allahku, aku bersyukur kepada-Mu,
Allahku, aku mengagungkan Engkau.
29Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik,
kasih-Nya kekal abadi.
Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini © 1985, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab IndonesiaLearn More About Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini