Mazmur 115
BIMK
115
Pujian bagi Allah Yang Mahakuasa
1Bukan kami, ya Tuhan, bukan kami,
tapi Engkau saja harus dipuji,
sebab Engkau setia dan tetap mengasihi.
2Mengapa bangsa-bangsa harus berkata,
“Di mana Allah mereka?”
3Allah kita ada di surga,
Ia melakukan apa yang dikehendaki-Nya.
4Berhala mereka dari emas dan perak,
buatan tangan manusia. #Mzm. 135:15-18; Why. 9:20
5Mereka mempunyai mulut, tetapi tak dapat berbicara,
mempunyai mata, tetapi tak dapat melihat.
6Mereka mempunyai telinga, tetapi tak dapat mendengar,
mempunyai hidung, tetapi tak dapat mencium.
7Mereka mempunyai tangan, tetapi tak dapat meraba,
mempunyai kaki, tetapi tak dapat berjalan,
dan tak ada suara yang keluar dari kerongkongannya.
8Semoga begitulah nasib#115:8: Semoga begitulah nasib atau: Begitulah nasib. orang-orang yang membuatnya,
dan semua orang yang percaya kepadanya.
9Hai Israel, berharaplah kepada Tuhan,
Dialah yang menolong dan melindungi kamu.
10Hai para imam, berharaplah kepada Tuhan,
Dialah yang menolong dan melindungi kamu.
11Hai semua orang takwa, berharaplah kepada Tuhan,
Dialah yang menolong dan melindungi kamu.
12 Tuhan ingat kepada kita dan akan memberkati kita,
Ia akan memberkati umat Israel
dan semua imam keturunan Harun.
13Ia akan memberkati orang-orang yang takwa,
baik kecil maupun besar. #Why. 11:18, 19:5
14Semoga Tuhan menganugerahkan banyak anak,
kepada kamu dan keturunanmu.
15Semoga kamu diberkati Tuhan,
pencipta langit dan bumi!
16Langit adalah milik Tuhan saja,
tetapi bumi diberikan-Nya kepada manusia.
17 Tuhan tidak dipuji oleh orang mati,
oleh orang yang sudah turun ke tempat yang sunyi.
18Tetapi kita yang hidup bersyukur kepada-Nya,
sekarang dan sampai selama-lamanya.
Pujilah Tuhan!
Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini © 1985, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab IndonesiaLearn More About Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini