Mazmur 106:28

Mazmur 106:28 BIMK

Kemudian di Peor mereka menyembah Baal, dan makan persembahan untuk dewa-dewa.
BIMK: Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini
Share