Mazmur 106:27

Mazmur 106:27 BIMK

Keturunan mereka akan dibuang-Nya di antara bangsa-bangsa dan diceraiberaikan di negeri-negeri asing.
BIMK: Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini
Share