Exodus 20
BUYBCP

Exodus 20

20
The Ten Commandments
1LUMTE woang të tre Foybatukeh. 2Foybatukeh u foh lumtë tre tanaky, u nghaleh,
1.
3Yah leh yeome Foy moa: m ma bë foy chillang behleh yang gbo.
2.
4-6M ma nghah hallë ëken sëbay, m ma nghah yempy tre pehneh wool yempy tre pehneh foy oh, upock u tre oh, kë men aloh oh. M ma nassun ko ko ngha hallë chum pëah: yehpeh yang yahlah Foy nghono packah dyah bang papah tre kë ahpomah, ahpomah ahpomah tre nghono sarrah më n yeo; kereh ah kehkeh sinobull kë nghana marr më oh ngha yetty lumtë më oh.
3.
7M ma veal ilillë Foybatukeh sele: yehpeh u lerick aniah tre nghana veal ilillë woa sele.
4.
8-11N full hallë yetty Sunday tre nkeleng. Mpallë mainbull n nghah mpant; n nghah ndërick n tre buleing manah bë oh; kereh pall ë mainting, pall ë Foybatukeh pehlah. Kë ngho m ma nghah mpant, mun oh, traa moah oh, waa moah oh, boy moa oh, narsë moah oh, meano moa oh nghono cheh ko moah kunkeh. Mbah — m pall ë mainbull Foybatukeh u nghah tukeh oh, lileh oh nu nyërick n tre buleing pehneh loa yeo, u foll kë pall ë main ë ting: u rubah palle ë mainting nu nghah peh yahmung.
5.
12N kulloh papah moa oh, yah moa oh; leh moa cheh lëweh la vie eh kë upock u tre kono yeome Foybatukeh moa kah oh.
6.
13M ma dyë.
7.
14M ma be ball.
8.
15M ma dui.
9.
16M ma cheh tamaseryno mbull ko kë nokono.
10.
17M ma trenin kill nokono: m ma trenin lak nokono; boy woa oh, wanta woa oh, ënarr ë woa oh, sofally woa oh; m ma trenin yin o yin pehneh nokono u bë oh.

Historic text first published in 1816.


Learn More About Bullom So Prayer Book Selections 1816