Israelfɔ Ɩlʋ 1
NKO

Israelfɔ Ɩlʋ 1

1
Ɔwʋlʋ 1pʋ
(Israel Ɩlʋ 1-41)
Aha Yile Bʋ Ansigyi
1Ansɩ igyi ɔha ánɩ́ ɔtamagyi aha lalahɛ asʋnsʋ,
ɔtamabwɛ lakpan abwɛpʋ bwɛhɛ,
ɔtamatsia ɔblɔla abwɛpʋtɔ.
2Tamɛ Nana Bulu atosunahɛsʋgyi tegyi mʋ ansɩ,
ɔtɔgywɩɩn mʋ́ ɩwɩ ɔpa-onye.
3Ogyi fɛ oyiá boswie mʋ́ ntsu ɔnɔ,
itoswie abi mʋ́ swiebɩ,
ɩtamakpa atɛ.
Togyitɔá ɔbwɛ tɔwa alɛ ha mʋ.
4Tamɛ aha lalahɛ bʋtamanya mʋ́ alɩ.
Bʋgyi fɛ ntɛtɛá afu dɛ mʋ́ tsʋn.
5Aha lalahɛ bʋméenya ɔlɩɩkpa Bulu asʋn ogyikpa.
Lakpan abwɛpʋ ɛ bʋméenya otsiakpa yile abwɛpʋtɔ.
6Tsufɛ Nana Bulu tɛkpa yile abwɛpʋ,
tamɛ lalahɛ abwɛpʋ mʋ́ bɛ́ta.

© 2017 Wycliffe Bible Translators, Inc. (New Testament)

© 2016 Ghana Institute of Linguistics, Literacy and Bible Translation (Psalms)


Learn More About Bulu Ntam Pɔpwɛ mʋ́a Israel Ɩlʋ