Parallel
2
Ɔkátsiá Kana Wúlutɔ
1Ɛkɛ sáásɩ́ a, betsiá ɔká Kana wúlu ánɩ́ ɩbʋ Galilea ɔmátɔ́. Yesu mʋ yin bʋ ɩnʋ. 2Bɛtɩ Yesu mʋa mʋ akasɩ́pʋ́ ɛ́ mʋ́ asɩ. 3Brɛ́á amʋ́ ntá lɛta á, Yesu mʋ yin lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Bʋtráa bʋma ntá.”
4Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Amʋ́ yín, yɛ́ɛ megyí mɩ́ asʋ́n igyi o! Mɩ́ brɛ́ mɔkʋ́nyá fʋn.”
5Mʋ yin lɛ́bláa wóyí ámʋtɔ asúmpʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩbwɛ dɩnka asʋ́ngyíasʋ́n ánɩ́ ɔbɛ́bláa mlɩsʋ.”
6 Yudafɔ bʋtɔfwɩ́ ɩwɩ amʋ́ amándɩ́ɛ́ ɔkpasʋ. Mʋ́ sʋ bɔpʋ awʋndɩ akpɔnkpɔɔnkpɔntɩ asie yáɩ́ wóyí ámʋtɔ. 7Yesu lɛ́bláa ɩnʋ asúmpʋ́ amʋ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩsa ntsu bʋla awʋndɩ ámʋ fɛ́ɛ́.” Lɛ́lɛ́ bɛsa. 8Ɩnʋ ɔlɛbláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩsa ɩkʋ ya nkɛsʋ ɔkɩ́pʋ amʋ.” Bɛsa ya mʋ. 9Ɔlɛda mʋ́ ɔnɔ́ á, ɩladámlí bwɛ́ ntá. Omeyín ɔtɩ́nɛ́á benya ntá ámʋ tsú. (Támɛ asúmpʋ́ amʋ mʋ́ bʋyin.) Ɩnʋ ɔlɛtɩ ɔká otsiápʋ amʋ ya ɩtsɛ́tɔ́, 10ɔlɛbláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Nta wankláán ɔhagyíɔha tegyankpá yáɩ́. Nɩ́ bonu mʋ́ tá asa bʋtɔpʋ́ mʋ́á ɩma alɛ ba. Támɛ fʋ́ mʋ́ fapʋ́ wankláán ámʋ yáɩ́ bɔfʋn séi.”
11Ɩ́nɩ gyí osúna gyankpapʋ ánɩ́ Yesu lɔ́bwɛ nɩ́. Ɔlɔbwɛ mʋ́ Kana ánɩ́ ɩbʋ Galilea ɔmátɔ́, pʋ́lɛ́ mʋ numnyam ɔwan. Ɩlɛha mʋ akasɩ́pʋ́ bɔhɔ mʋ gyi.
12Ɩ́nɩ ɔma a, Yesu mʋa mʋ yin, mʋ apíó pʋ́ mʋ akasɩ́pʋ́ bɔyɔ Kapernaum wúlutɔ, yétsiá ɩnʋ nkɛ kpalobí.
Yesu Bulu Ɔtswɛ́kpa Yɔ
(Mateo 21:12-13; Marko 11:15-17; Luka 19:45-46)
13Brɛ́á nkɛá Yudafɔ bɔ́pʋgyi Israelfɔsʋ Katsʋn Nkɛ lowie wóyí tá á, Yesu lɔ́dʋ yɔ́ Yerusalem. 14Ɔlɔyɔ Bulu ɔtswɛ́kpa amʋ wunsɩnɛ́sʋ́ yówun ánɩ́ ahá bʋdɛ nnantswie, akúfa pʋ́ abrɔ́dʋma fɛ. Olowun akʋ ɛ́ bʋtsie mpʋ́nʋ́asɩ bʋdɛ kɔ́ba tsɛ́ɛ. 15Ɩnʋ ɔlɔbwɛ mplɩ, wíé amʋ́tɔ́, gyáa amʋ́a mbwɩ ámʋ fɛ́ɛ́ dálɩ. Olowutá kɔ́ba atsɛ́pʋ amʋ mpʋ́nʋ́ dá, dá amʋ́ kɔ́ba sáɩ́n. 16Mʋ́ʋ́ ɔlɛbláa abrɔ́dʋma afɛpʋ́ ámʋ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩlɛ amʋ́ nfɩ! Mlɩmápʋ mɩ́ Sɩ́ wóyítɔ́ bwɛ́ mlɩ ibíá ogyíkpá.” 17Ɩ́nɩá ɩlɛba alɩ sʋ á, mʋ akasɩ́pʋ́ amʋ bɛkaɩ́n Bulu asʋn wanlɩ́nhɛ́ anfɩsʋ. “Fʋ́ osúmkpá amʋ asʋ́n ɩhɩ́ɛ́ igyi mɩ́ asʋnbogya.”
18Yudafɔ ahandɛ amʋ bɛba Yesu wá bɛfɩtɛ́ mʋ bɛɛ, “Osúna mɔmʋ fɔ́bwɛ pʋ́súná anɩ ánɩ́ Bulu túmitɔ fʋ́dɛ ɩ́nɩ bwɛ?”
19Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩbwie Bulu ɔtswɛ́kpa anfɩ, nɔ́pʋ nkɛnsá yí mʋ́.”
20Yudafɔ ahandɛ amʋ bɛbláa mʋ bɛɛ, “Nfí adʋana-sie kɛ́kɛ́ bɔpʋyi obu ánfɩ. Mʋ́ fʋ́ mʋ́ fɛɛ, fɔ́pʋ nkɛnsá yí mʋ́?”
21Támɛ mʋ nyankpʋsa-oyí ɩwɩ asʋ́n ɔdɛblɩ́, megyí Bulu ɔtswɛ́kpa amʋ. 22Brɛ́á Bulu lɔ́kʋsʋ́a mʋ tsú afúlitɔ ɔma a, mʋ akasɩ́pʋ́ amʋ bɛkaɩ́n ánɩ́ ɔlɛblɩ́ asʋ́n ánfɩ. Mʋ́ sʋ bɔhɔ Bulu asʋ́n pʋ́ Yesu asʋn blɩ́hɛ́ amʋsʋ gyi.
Yesu Yin Nyankpʋsa Klʋntɔ
23Yesu lɔ́bwɛ osúna tsɔtsɔɔtsɔ Israelfɔsʋ Katsʋn Nkɛ ámʋtɔ brɛ́á ɔbʋ Yerusalem, ahá tsɔtsɔɔtsɔ bowun. Mʋ́ sʋ bɔhɔ mʋ gyi. 24Támɛ Yesu mɔ́pʋ ansɩ́ dɩ́nká amʋ́sʋ́, tsúfɛ́ oyin alɩá amʋ́ fɛ́ɛ́ bʋgyi. 25Mehián ánɩ́ ɔhaa ɔbɛ́bláa mʋ ɔha ɩwɩ asʋ́n, tsúfɛ́ mʋ onutó oyin asʋ́n ánɩ́ ɩbʋ nyankpʋsa klʋntɔ.