DEWTERONOMJU 24:17

DEWTERONOMJU 24:17 MB20

“La tgħawwiġx id-dritt tal-barrani jew tal-iltim; u lanqas tieħu b’rahan il-libsa tal-armla.
MB20: IL-BIBBJA IL-KOTBA MQADDSA
Share