ĠENESI 1
MB20

ĠENESI 1

1
Kapitlu 1
Il-ħolqien tas-sema u l-art
1Fil-bidu Alla ħalaq#1,1: Fil-bidu Alla ħalaq: Traduzzjoni oħra possibbli Meta Alla beda jaħlaq … L-iskop ta’ dan ir-rakkont mhux li jagħtina deskrizzjoni xjentifika tal-ħolqien, iżda li jgħallimna l-verità reliġjuża li kollox ġej minn Alla, u għall-glorja tiegħu; il-bniedem, ix-xbieha ta’ Alla, rappreżentant tiegħu, hu maħluq biex jaħkem fuq il-ħolqien f’ismu. is-sema u l-art:#Ġen 1,4; 2 Mak 7,28; Ġob 38—39; Prov 8,22-31; Ġer 10,12; Ġw 1,1-3; Atti 14,15; Kol 1,15-17; Lhud 1,2-3; 11,3; Apk 4,11. 2u kienet l-art taħwid u baħħ; u d-dlam kien fuq wiċċ l-abbissi u fuq wiċċ l-ibħra kien jittajjar l-ispirtu ta’ Alla.
3U qal Alla: “Ħa jkun id-dawl.” U d-dawl sar.#2 Kor 4,6. 4U ra Alla d-dawl li kien tajjeb. U Alla fired id-dawl mid-dlam. 5U d-dawl Alla semmieh jum, u d-dlam sejjaħlu lejl. U dalam u sebaħ - L-ewwel jum.
6U qal Alla: “Ħa jkun hemm medda f’nofs l-ilmijiet u tifred ilma minn ilma.” 7U Alla għamel il-medda u fired l-ilma ta’ taħt il-medda mill-ilma ta’ fuq il-medda. U hekk sar.#Prov 8,27-28; 2 Pt 3,5. 8U l-medda Alla semmieha sema. U dalam u sebaħ - It-tieni jum.
9U qal Alla: “Ħa jinġemgħu naħa waħda l-ilmijiet ta’ taħt is-sema u jidher l-inxif.” U hekk sar.#S 33,7. 10U sejjaħ Alla l-inxif art; u l-ġemgħa tal-ilma sejħilha baħar. U Alla ra li kollox kien tajjeb. 11U qal Alla: “Ħa tnibbet l-art il-ħaxix, ħaxix li jagħmel iż-żerriegħa, siġar li jagħmlu l-frott biż-żerriegħa ġo fih skont għamliethom, fuq l-art.” U hekk sar. 12U nibbtet l-art il-ħaxix, ħaxix li jagħmel iż-żerriegħa skont għamlietu u siġar jagħmlu l-frott biż-żerriegħa skont għamlietu; u ra Alla li kien tajjeb. 13U dalam u sebaħ - It-tielet jum.
14U qal Alla: “Ħa jkun hemm imnariet fil-firxa tas-sema biex jifirdu l-jum mil-lejl, u jkunu sinjali għat-tqassim taż-żminijiet, tal-jiem u tas-snin.#Sir 43,6. 15U jkun hemm, imnariet fil-firxa tas-sema biex idawlu l-art.” U hekk sar. 16U għamel Alla ż-żewġ imnariet il-kbar; l-imnara l-kbira biex trieġi l-jum, u l-imnara ż-żgħira biex trieġi l-lejl, u l-kwiekeb.#Dt 4,19; S 136,7-9; Għerf 13,2-4; Ġer 31,35. 17U Alla qegħedhom fil-firxa tas-sema biex jiddu fuq l-art, 18u jrieġu l-jum u l-lejl u jifirdu d-dawl mid-dlam. U Alla ra li kien tajjeb. 19U dalam u sebaħ - Ir-raba’ jum.
20U qal Alla: “Jiżgħed l-ilma b’kotra ta’ ħlejjaq ħajjin u jittajru t-tjur fuq l-art fil-wesgħa tas-smewwiet.”#Ġob 12,7-12. 21U Alla ħalaq il-ħut il-kbir u l-annimali kollha li jitkaxkru, li bihom miżgħud l-ilma, skont ġenshom, u t-tajr bil-ġwienaħ skont ġenshom. U ra Alla li kien tajjeb. 22U berikhom Alla u qalilhom: “Welldu u oktru, u imlew l-ilma tal-ibħra; u joktor it-tajr fuq l-art.” 23U dalam u sebaħ - Il-ħames jum.
24U qal Alla: “Ħa tnissel l-art ħlejjaq ħajja skont ġenshom: bhejjem tad-dar, annimali li jitkaxkru, u bhejjem selvaġġi, skont ġenshom.” U hekk sar. 25U għamel Alla l-bhejjem selvaġġi skont ġenshom, u l-bhejjem tad-dar skont ġenshom, u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art skont ġenshom. U ra Alla li kien tajjeb.
26U qal Alla: “Ħa nagħmlu l-bniedem fuq ix-xbieha u s-sura tagħna, u jaħkmu fuq il-ħut tal-baħar u fuq it-tajr tal-ajru, fuq il-bhejjem tad-dar u fuq il-bhejjem selvaġġi, u fuq il-ħlejjaq li jitkaxkru fuq l-art.”#Ġen 5,1-3; 9,6; Għerf 2,23; 10,2; Sir 17,1-4; Mt 19,4; Mk 10,6; Ef 4,24; Kol 3,10.
27U Alla ħalaq il-bniedem fuq xbiehetu
fuq xbihat Alla ħalqu,
raġel u mara ħalaqhom.
28U berikhom Alla u qalilhom: “Nisslu u oktru, u imlew l-art, u aħkmuha; u saltnu fuq il-ħut tal-baħar u t-tajr tal-ajru u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art.”#Ġen 8,17; 9,1; S 8,6-9; 115,16; Għerf 9,2; 10,2; Sir 17,2-4.
29U qal Alla: “Araw, jien tajtkom il-ħaxix kollu, li jagħmel iż-żerriegħa fuq wiċċ l-art, u s-siġar kollha li jagħmlu l-frott biż-żerriegħa: dawn kollha jkunu għall-għajxien tagħkom.#Ġen 9,3; S 104,14-15. 30U lill-bhejjem kollha selvaġġi u t-tajr kollu tal-ajru u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fl-art li fihom nifs il-ħajja, nagħtihom il-ħaxix kollu aħdar għall-għajxien tagħhom.” U hekk sar. 31U ħares Alla lejn kulma kien għamel, u, ara, kollox kien tajjeb ħafna. U dalam u sebaħ - Is-sitt jum.#Sir 39,21; 1 Tim 4,4.

Maltese DC Bible © Malta Bible Society, 2020.


Learn More About IL-BIBBJA IL-KOTBA MQADDSA