Versions

Cancel
 
25 Ene erran on guciac erdeinatu eta ene gaizquiac axolaric gabe utzi ditutzuen: