Versions

Cancel
 
25 Ecen hequien buruen gaineco orcian harrabots eguiten cenean, baratzen ciren eta beheititzen cituzten hegalac.