Parallel
150
1 Lauda Jauna.
      Lauda çaçue Jauna bere sainduteguian, lauda çaçue bere botherearen hedaduran.
2 Lauda çaçue bere ahaletan; lauda çaçue bere handitasun gaitzaren arabera.
3 Lauda çaçue turuta-otsez, lauda çaçue maniurra eta guitarraren gainean.
4 Lauda çaçue atabala, cantari-andanequin; lauda çaçue çurda, organoequin.
5 Lauda çaçue cimbala ocenequin; lauda çaçue bozcariozco cimbalequin;
6 Hatsa duten guciec lauda beçate Jauna.
      Lauda Jauna.