Marko 1
SHP

Marko 1

1
Ivan Krstitelj
(Mt 3,1-12; Lk 3,1-9.15-17; Iv 1,19-28)
1Ovako počinje Radosna vijest o Isusu Kristu, Božjem Sinu#1,1 Božjem Sinu U nekim je starogrčkim rukopisima to izostavljeno.. 2U knjizi proroka Izaije piše:
»Evo, šaljem svoga glasnika pred tobom.
On će ti pripremiti put.«#1,2 Citat iz Mal 3,1.
3»Glas jednoga viče u pustinji:
‘Pripremite put Gospodinu,
poravnajte mu staze.’«#1,3 Citat iz Iz 40,3.
4Tada se pojavio Ivan koji je krstio ljude u pustinji. Govorio je da se trebaju krstiti u znak obraćenja za oproštenje grijeha. 5Svi iz Judeje i Jeruzalema dolazili su k njemu, ispovijedali svoje grijehe, a potom ih je Ivan krstio u rijeci Jordan. 6Ivan je nosio odjeću od devine dlake i kožni pojas oko bokova. Hranio se skakavcima i divljim medom. 7Propovijedao je: »Postoji netko tko dolazi poslije mene, a veći je od mene. Ja nisam dostojan ni da se sagnem pred njim te mu razvežem sandale. 8Ja sam vas krstio vodom, a on će vas krstiti Svetim Duhom.«
Isusovo krštenje
(Mt 3,13-17; Lk 3,21-22)
9Tih je dana Isus došao iz Nazareta u Galileji, a Ivan ga je krstio u rijeci Jordan. 10Čim je Isus izašao iz vode, vidio je kako se Nebo otvorilo i kako se Sveti Duh spušta na njega u liku goluba. 11S neba se začuo glas koji je rekao: »Ti si moj Sin, onaj kojeg volim. S tobom sam potpuno zadovoljan.«
Isusova kušnja
(Mt 4,1-11; Lk 4,1-13)
12Odmah potom Duh je poslao Isusa u pustinju. 13Isus je bio u pustinji četrdeset dana, a za to ga je vrijeme iskušavao Sotona. Isus je bio okružen divljim životinjama, a anđeli su mu služili.
Isus počinje djelovati u Galileji
(Mt 4,12-17; Lk 4,14-15)
14Nakon što je Ivan odveden u zatvor, Isus je došao u Galileju i počeo propovijedati Božju Radosnu vijest. 15Govorio je: »Došlo je vrijeme, Božje je kraljevstvo blizu. Obratite se! Vjerujte u Radosnu vijest!«
Isus poziva prve učenike
(Mt 4,18-22; Lk 5,1-11)
16Dok je prolazio obalom Galilejskoga jezera, vidio je Šimuna#1,16 Šimun Drugo ime za Petra. Isto u 29. i 35. retku. i njegovog brata Andriju kako bacaju mreže u jezero jer su bili ribari. 17Isus im je rekao: »Dođite i slijedite me! Učinit ću vas ribarima ljudi.« 18Odmah su ostavili mreže i krenuli za njim.
19Malo dalje, Isus je ugledao Jakova, Zebedejevog sina, i njegovog brata Ivana. Bili su u svojoj lađici i krpali mreže. Isus ih je pozvao, 20a oni su ostavili svoga oca Zebedeja i njegove radnike te krenuli za njim.
Isus oslobađa opsjednutog
(Lk 4,31-37)
21Isus i učenici stigli su u Kafarnaum. Na šabat je Isus ušao u sinagogu#1,21 sinagoga Zgrada gdje su se Židovi okupljali na molitvu, proučavanje Svetog pisma i druge javne sastanke. i počeo poučavati. 22Svi su bili zadivljeni njegovim učenjem jer ih je poučavao kao onaj koji ima vlast, a ne kao učitelji Zakona#1,22 učitelji Zakona Židovska društvena i politička skupina. Pisari koji su prepisivali Sveta pisma i tumačenja Mojsijevog zakona. Mnogi su tako postali stručnjaci za Zakon te su bili poštovani učitelji, odvjetnici ili suci.. 23A u sinagogi se našao čovjek u kojem je bio zao duh pa je povikao: 24»Što želiš od nas, Isuse iz Nazareta? Jesi li nas došao uništiti? Ja znam tko si ti: Svetac Božji!«
25A Isus mu je zapovjedio: »Ušuti i izađi iz njega!« 26Na to je zli duh silovito potresao čovjeka i izašao iz njega uz glasan krik.
27Ljudi su bili zadivljeni pa su jedni druge zapitkivali: »Što je ovo? Kakvo je to novo učenje s takvim autoritetom? Zapovijeda čak i zlim duhovima, a oni ga slušaju.« 28Tako se vijest o Isusu brzo proširila po cijelome galilejskom kraju.
Isus ozdravlja Petrovu punicu
(Mt 8,14-15; Lk 4,38-39)
29Isus i njegovi učenici izašli su iz sinagoge te zajedno s Jakovom i Ivanom otišli Šimunovoj i Andrijinoj kući. 30Šimunova je punica ležala u groznici pa su Isusu odmah rekli za to. 31On je došao do nje, uhvatio je za ruku i podigao. Groznica ju je istog trena pustila i ona ih je počela posluživati.
Isus ozdravlja mnoge
(Mt 8,16-17; Lk 4,40-41)
32Te večeri, nakon zalaska sunca, doveli su mu sve bolesne i opsjednute zlim duhovima. 33Cijeli se grad okupio pred vratima. 34Isus je ozdravio mnoge koji su bolovali od različitih bolesti i istjerao mnoge zle duhove, ali im nije dopustio da govore jer oni su znali tko je on#1,34 oni su znali tko je on Zli su duhovi znali da je Isus Krist (Mesija), Božji Sin..
Isus odlazi i u druge gradove
(Lk 4,42-44)
35Sutradan je Isus ustao rano ujutro, dok je još bio mrak, izašao iz kuće i otišao moliti na pusto mjesto. 36No Šimun i njegovi prijatelji krenuli su ga tražiti 37pa su mu, kad su ga pronašli, rekli: »Svi te traže.«
38Isus im je odgovorio: »Idemo odavde u obližnja mjesta jer moram i ondje propovijedati — zato sam i došao.« 39Tako su išli po Galileji, a Isus je propovijedao u sinagogama i istjerivao zle duhove.
Isus ozdravlja gubavca
(Mt 8,1-4; Lk 5,12-16)
40Neki je gubavac#1,40 gubavac Osoba koja boluje od teške i zarazne kožne bolesti te mora živjeti u izolaciji. došao k Isusu. Kleknuo je pred njega i molio za pomoć: »Ako hoćeš, možeš me iscijeliti.«
41Isus se sažalio nad njim, ispružio ruku, dotaknuo ga i rekao: »Hoću. Budi iscijeljen!« 42Guba je odmah nestala i čovjek je ozdravio.
43Isus je rekao iscijeljenomu neka ode, ali mu je oštro napomenuo: 44»Pazi da nikome ne pričaš o ovome. Nego, idi i pokaži se svećeniku. Prinesi žrtvu za svoje ozdravljenje, kako je zapovjedio Mojsije.#1,44 zapovjedio Mojsije Vidi Lev 14,1-32. To će biti dokaz ljudima da si izliječen.« 45No čovjek je otišao i počeo svima redom govoriti što mu se dogodilo. Tako se vijest o Isusu počela širiti pa više nije mogao otvoreno ulaziti u grad. Ostajao je na osamljenim mjestima, a ljudi su odasvud dolazili k njemu.

Biblija: suvremeni hrvatski prijevod (SHP)

@ 2019 Bible League International


Learn More About Biblija: suvremeni hrvatski prijevod

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.