Marko 1
SHP

Marko 1

1
Ivan Krstitelj
(Mt 3,1-12; Lk 3,1-9.15-17; Iv 1,19-28)
1Ovako počinje Radosna vijest o Isusu Kristu, Božjem Sinu#1,1 Božjem Sinu U nekim je starogrčkim rukopisima to izostavljeno.. 2U knjizi proroka Izaije piše:
»Evo, šaljem svoga glasnika pred tobom.
On će ti pripremiti put.«#1,2 Citat iz Mal 3,1.
3»Glas jednoga viče u pustinji:
‘Pripremite put Gospodinu,
poravnajte mu staze.’«#1,3 Citat iz Iz 40,3.
4Tada se pojavio Ivan koji je krstio ljude u pustinji. Govorio je da se trebaju krstiti u znak obraćenja za oproštenje grijeha. 5Svi iz Judeje i Jeruzalema dolazili su k njemu, ispovijedali svoje grijehe, a potom ih je Ivan krstio u rijeci Jordan. 6Ivan je nosio odjeću od devine dlake i kožni pojas oko bokova. Hranio se skakavcima i divljim medom. 7Propovijedao je: »Postoji netko tko dolazi poslije mene, a veći je od mene. Ja nisam dostojan ni da se sagnem pred njim te mu razvežem sandale. 8Ja sam vas krstio vodom, a on će vas krstiti Svetim Duhom.«
Isusovo krštenje
(Mt 3,13-17; Lk 3,21-22)
9Tih je dana Isus došao iz Nazareta u Galileji, a Ivan ga je krstio u rijeci Jordan. 10Čim je Isus izašao iz vode, vidio je kako se Nebo otvorilo i kako se Sveti Duh spušta na njega u liku goluba. 11S neba se začuo glas koji je rekao: »Ti si moj Sin, onaj kojeg volim. S tobom sam potpuno zadovoljan.«
Isusova kušnja
(Mt 4,1-11; Lk 4,1-13)
12Odmah potom Duh je poslao Isusa u pustinju. 13Isus je bio u pustinji četrdeset dana, a za to ga je vrijeme iskušavao Sotona. Isus je bio okružen divljim životinjama, a anđeli su mu služili.
Isus počinje djelovati u Galileji
(Mt 4,12-17; Lk 4,14-15)
14Nakon što je Ivan odveden u zatvor, Isus je došao u Galileju i počeo propovijedati Božju Radosnu vijest. 15Govorio je: »Došlo je vrijeme, Božje je kraljevstvo blizu. Obratite se! Vjerujte u Radosnu vijest!«
Isus poziva prve učenike
(Mt 4,18-22; Lk 5,1-11)
16Dok je prolazio obalom Galilejskoga jezera, vidio je Šimuna#1,16 Šimun Drugo ime za Petra. Isto u 29. i 35. retku. i njegovog brata Andriju kako bacaju mreže u jezero jer su bili ribari. 17Isus im je rekao: »Dođite i slijedite me! Učinit ću vas ribarima ljudi.« 18Odmah su ostavili mreže i krenuli za njim.
19Malo dalje, Isus je ugledao Jakova, Zebedejevog sina, i njegovog brata Ivana. Bili su u svojoj lađici i krpali mreže. Isus ih je pozvao, 20a oni su ostavili svoga oca Zebedeja i njegove radnike te krenuli za njim.
Isus oslobađa opsjednutog
(Lk 4,31-37)
21Isus i učenici stigli su u Kafarnaum. Na šabat je Isus ušao u sinagogu#1,21 sinagoga Zgrada gdje su se Židovi okupljali na molitvu, proučavanje Svetog pisma i druge javne sastanke. i počeo poučavati. 22Svi su bili zadivljeni njegovim učenjem jer ih je poučavao kao onaj koji ima vlast, a ne kao učitelji Zakona#1,22 učitelji Zakona Židovska društvena i politička skupina. Pisari koji su prepisivali Sveta pisma i tumačenja Mojsijevog zakona. Mnogi su tako postali stručnjaci za Zakon te su bili poštovani učitelji, odvjetnici ili suci.. 23A u sinagogi se našao čovjek u kojem je bio zao duh pa je povikao: 24»Što želiš od nas, Isuse iz Nazareta? Jesi li nas došao uništiti? Ja znam tko si ti: Svetac Božji!«
25A Isus mu je zapovjedio: »Ušuti i izađi iz njega!« 26Na to je zli duh silovito potresao čovjeka i izašao iz njega uz glasan krik.
27Ljudi su bili zadivljeni pa su jedni druge zapitkivali: »Što je ovo? Kakvo je to novo učenje s takvim autoritetom? Zapovijeda čak i zlim duhovima, a oni ga slušaju.« 28Tako se vijest o Isusu brzo proširila po cijelome galilejskom kraju.
Isus ozdravlja Petrovu punicu
(Mt 8,14-15; Lk 4,38-39)
29Isus i njegovi učenici izašli su iz sinagoge te zajedno s Jakovom i Ivanom otišli Šimunovoj i Andrijinoj kući. 30Šimunova je punica ležala u groznici pa su Isusu odmah rekli za to. 31On je došao do nje, uhvatio je za ruku i podigao. Groznica ju je istog trena pustila i ona ih je počela posluživati.
Isus ozdravlja mnoge
(Mt 8,16-17; Lk 4,40-41)
32Te večeri, nakon zalaska sunca, doveli su mu sve bolesne i opsjednute zlim duhovima. 33Cijeli se grad okupio pred vratima. 34Isus je ozdravio mnoge koji su bolovali od različitih bolesti i istjerao mnoge zle duhove, ali im nije dopustio da govore jer oni su znali tko je on#1,34 oni su znali tko je on Zli su duhovi znali da je Isus Krist (Mesija), Božji Sin..
Isus odlazi i u druge gradove
(Lk 4,42-44)
35Sutradan je Isus ustao rano ujutro, dok je još bio mrak, izašao iz kuće i otišao moliti na pusto mjesto. 36No Šimun i njegovi prijatelji krenuli su ga tražiti 37pa su mu, kad su ga pronašli, rekli: »Svi te traže.«
38Isus im je odgovorio: »Idemo odavde u obližnja mjesta jer moram i ondje propovijedati — zato sam i došao.« 39Tako su išli po Galileji, a Isus je propovijedao u sinagogama i istjerivao zle duhove.
Isus ozdravlja gubavca
(Mt 8,1-4; Lk 5,12-16)
40Neki je gubavac#1,40 gubavac Osoba koja boluje od teške i zarazne kožne bolesti te mora živjeti u izolaciji. došao k Isusu. Kleknuo je pred njega i molio za pomoć: »Ako hoćeš, možeš me iscijeliti.«
41Isus se sažalio nad njim, ispružio ruku, dotaknuo ga i rekao: »Hoću. Budi iscijeljen!« 42Guba je odmah nestala i čovjek je ozdravio.
43Isus je rekao iscijeljenomu neka ode, ali mu je oštro napomenuo: 44»Pazi da nikome ne pričaš o ovome. Nego, idi i pokaži se svećeniku. Prinesi žrtvu za svoje ozdravljenje, kako je zapovjedio Mojsije.#1,44 zapovjedio Mojsije Vidi Lev 14,1-32. To će biti dokaz ljudima da si izliječen.« 45No čovjek je otišao i počeo svima redom govoriti što mu se dogodilo. Tako se vijest o Isusu počela širiti pa više nije mogao otvoreno ulaziti u grad. Ostajao je na osamljenim mjestima, a ljudi su odasvud dolazili k njemu.

Biblija: suvremeni hrvatski prijevod (SHP)

@ 2019 Bible League International


Learn More About Biblija: suvremeni hrvatski prijevod