Job 1
SHP

Job 1

1
Job i njegova obitelj
1U zemlji Us živio je čovjek po imenu Job. Bio je besprijekoran i pošten. Poštovao je Boga i klonio se zla. 2Imao je sedmoricu sinova i tri kćeri. 3Posjedovao je sedam tisuća ovaca, tri tisuće deva, tisuću volova, pet stotina magarica i mnogo slugu. Od svih ljudi na istoku, on je bio najbogatiji.
4Njegovi su sinovi imali običaj naizmjenično priređivati gozbe, svaki u svojoj kući, a pozivali su i svoje tri sestre, da s njima jedu i piju. 5Nakon tih gozbi, Job bi poslao po svoju djecu i za njih izvršio obred očišćenja. Ustajao bi rano ujutro i za svakog prinosio žrtve paljenice. Mislio je: »Možda su moji sinovi sagriješili i u svome srcu prokleli Boga.« Job je uvijek tako činio.
Napadač pred Bogom
6Jednog su dana nebeska bića došla pred BOGA, a s njima i Napadač#1,6 Napadač Na hebrejskom »ha-satan« nije ime, nego funkcija, a znači »napadač« jer napada ljude..
7»Gdje si bio?« upitao je BOG Napadača.
»Lutao sam Zemljom«, odgovorio mu je Napadač. »Obišao sam je uzduž i poprijeko.«
8»Jesi li primijetio mog slugu Joba?« upitao ga je BOG. »Nitko na Zemlji nije mu ravan. Besprijekoran je i pošten. Poštuje Boga i kloni se zla.«
9»Zar Job poštuje Boga bez razloga?« odvratio je Napadač BOGU. 10»Nisi li uvijek štitio njega, njegove ukućane i sve što je njegovo? Blagoslovio si sve što radi pa mu se i stoka razmnožila po zemlji. 11No, ako odlučiš uništiti sve što ima, proklet će te u lice.«
12»Pa, dobro«, rekao je BOG Napadaču. »Sve što ima u tvojoj je vlasti. No njemu nemoj nauditi.«
Nato je Napadač otišao od BOGA.
Job gubi sve
13Jednoga su dana Jobovi sinovi i kćeri jeli i pili vino u kući najstarijeg brata. 14Jobu je došao glasnik i rekao: »Dok su volovi orali, a magarice pasle pored njih, 15zgrabili su ih Sabejci i oteli. Sluge su poubijali mačevima, jedino sam ja pobjegao da ti to javim!«
16Dok je prvi glasnik još govorio, stigao je drugi i rekao: »Munja#1,16 Munja Doslovno: »Božja vatra«. je udarila s neba i spalila ovce i sluge. Jedino sam ja pobjegao da ti to javim!«
17Dok je on još govorio, stigao je treći glasnik i rekao: »Tri odreda Kaldejaca navalila su na deve. Njih su oteli, a sluge poubijali mačevima. Jedino sam ja pobjegao da ti to javim!«
18Dok je on još govorio, stigao je četvrti glasnik i rekao: »Tvoji su se sinovi i kćeri gostili i pili vino u kući najstarijeg brata. 19Tada se iz pustinje podigao silan vjetar i udario na sva četiri ugla kuće. Kuća se na njih srušila i svi su poginuli. Jedino sam ja pobjegao da ti to javim!«
20Tada je Job ustao, razderao svoju odjeću i obrijao glavu.#1,20 Znakovi dubokog žalovanja. Potom se pružio na zemlju, poklonio se Bogu 21i rekao:
»Gol sam izašao iz majčine utrobe,
gol ću i umrijeti.
BOG je dao, BOG je i uzeo.
Neka je blagoslovljeno BOŽJE ime.«
22Ni nakon svega toga Job nije sagriješio i nije optužio Boga ni za kakvo zlo.

Biblija: suvremeni hrvatski prijevod (SHP)

@ 2019 Bible League International

Learn More About Biblija: suvremeni hrvatski prijevod