Korinćanima 1 13
SHP

Korinćanima 1 13

13
Ljubav
1Kad bih govorio ljudske i anđeoske jezike, a ne bih imao ljubavi, bio bih samo gong koji buči ili cimbal koji zveči.
2Kad bih imao dar proricanja, kad bih znao sve tajne i imao sve znanje, i kad bih imao potpunu vjeru tako da bih mogao pomicati planine, a ne bih imao ljubavi, bio bih ništa.
3I kad bih sve što posjedujem dao da se nahrane gladni, kad bih svoje tijelo predao da se spali, a ne bih imao ljubavi, ništa ne bih postigao.
4Ljubav je strpljiva i uslužna.
Ljubav nije zavidna.
Ljubav se ne hvali i ne oholi.
5Nije nepristojna. Ne traži za sebe.
Nije razdražljiva. Ne pamti zlo.
6Ne veseli se nepravdi, a veseli se istini.
7Ljubav sve štiti, sve vjeruje,
uvijek se nada i uvijek ustraje.
8Ljubav nikada ne prestaje.
Dar proricanja će nestati. Nestat će i dar govora u jezicima. Nestat će dar znanja. 9Jer, naše je znanje nepotpuno i naša su proricanja djelomična. 10A kad dođe savršenstvo, nestat će ono što je djelomično.
11Dok sam bio dijete, govorio sam kao dijete, razmišljao sam kao dijete, zaključivao sam kao dijete. A sada sam odrastao čovjek i odbacio sam sve što je djetinje. 12Sada, naime, gledamo nejasan odraz u ogledalu, a tada ćemo vidjeti jasno — licem u lice. Sada je moje znanje nepotpuno, a tada ću sve znati, baš kao što i mene Bog potpuno poznaje.
13Dakle, ovo troje preostaje: vjera, nada i ljubav, a najveća je od njih — ljubav.

Biblija: suvremeni hrvatski prijevod (SHP)

@ 2019 Bible League International

Learn More About Biblija: suvremeni hrvatski prijevod