Ma-thi-ơ 1
CPF

Ma-thi-ơ 1

1
Da phả vạ ăn lồng sling cúa Chẩu Dê-xu Krit
(1:1 – 2:23)
Da phả cúa Chẩu Dê-xu Krit
(Lu-ca 3:23-38)
1Da phả cúa Chẩu Dê-xu Krit,#1:1 Đoọc le Dê-xu Cơ-rít. luc lan Đa-vít, luc lan Áp-ra-ham.
2Áp-ra-ham sling oóc I-xác; I-xác sling oóc Da-cốp; Da-cốp sling oóc Du-đa vạ nhằng sling oóc lai luc them. 3Du-đa au Ta-ma sling oóc Phê-rết vạ Xê-rách. Phê-rết sling oóc Hết-rôn; Hết-rôn sling oóc A-ram; 4A-ram sling oóc A-mi-na-đáp; A-mi-na-đáp sling oóc Na-ha-xôn; Na-ha-xôn sling oóc Xanh-môn. 5Xanh-môn au Ra-háp sling oóc Bô-ô. Bô-ô au Ru-tơ sling oóc Ô-bết. Ô-bết sling oóc De-xê;#1:5 Kẻ hêng I-xai tố đảy. 6De-xê sling oóc vuồng Đa-vít.
Đa-vít au mjề cúa U-ri sling oóc Xa-lô-môn. 7Xa-lô-môn sling oóc Rô-bô-am; Rô-bô-am sling oóc A-bi-da; A-bi-da sling oóc A-xa; 8A-xa sling oóc Dô-xa-phát; Dô-xa-phát sling oóc Dô-ram; Dô-ram sling oóc Ô-xia. 9Ô-xia sling oóc Dô-tham; Dô-tham sling oóc A-cha; A-cha sling oóc Ê-xê-chia. 10Ê-xê-chia sling oóc Ma-na-xe; Ma-na-xe sling oóc A-môn; A-môn sling oóc Dô-xi-a. 11#II Vuồng 24:14-15; II Slử 36:10; Dê 27:20.Dô-xi-a, cón slì tầư fạt pây quây khảm Ba-bi-lôn, sling oóc Dê-cô-nia vạ sling oóc lai luc đai them.
12Lăng slì tầư fạt pây quây khảm Ba-bi-lôn, Dê-cô-nia sling oóc Xa-la-thi-ên;#1:12 Ten nẩy chang Chao Kiết Cáu đảy roọng hết Xa-anh-thi-ên. Xa-la-thi-ên sling oóc Xô-rô-ba-bên; 13Xô-rô-ba-bên sling oóc A-bi-út; A-bi-út sling oóc Ê-li-a-kim; Ê-li-a-kim sling oóc A-xô. 14A-xô sling oóc Xa-đốc; Xa-đốc sling oóc A-chim; A-chim sling oóc Ê-li-út; 15Ê-li-út sling oóc Ê-lê-a-xa; Ê-lê-a-xa sling oóc Ma-than; Ma-than sling oóc Da-cốp; 16Da-cốp sling oóc Dô-xép le phua Ma-ri; Ma-ri sling oóc Dê-xu, roọng hết Lạo Krit.
17Pện le, tứ Áp-ra-ham thâng Đa-vít mì thuổn thảy slíp slí tơ̱i; tứ Đa-vít thâng pư̱a tầư fạt pây quây khảm Ba-bi-lôn mì slíp slí tơ̱i; vạ tứ pư̱a tầư fạt pây quây khảm Ba-bi-lôn thâng Lạo Krit tố mì slíp slí tơ̱i.
Chẩu Dê-xu lồng sling
(Lu-ca 2:1-7)
18 # Lu 1:27. Ăn lồng sling cúa Chẩu Dê-xu Krit đạ sling oóc pện nẩy: Ma-ri me̱ oóc cúa Te, đảy Dô-xép thụ cằm dá, tọ pư̱a xằng kin nòn xáu căn lẻ nàng pà đang pjom Chẩu Khoăn. 19Dô-xép phua cúa nàng le cần chăn chỉnh,#1:19 Le cần đây đứa, mì slim điếp tố đảy. bấu ái hết xẩu nàng, pện slưởng tả bấu au. 20Dô-xép đang slí nẳm ngị mừa viêc nẩy, lẻ lỉnh fạ nâng cúa Chẩu hiện mà đuổi ké chang đua phăn vạ cạ hẩư chắc pện: “Dô-xép luc lan Đa-vít ời, ni dá lao bái Ma-ri au mà hết mjề, ăn đang nàng mì mỉn le pjom Chẩu Khoăn. 21#Lu 1:31.Nàng co̱i sling oóc luc chài nâng; ni hạy tặt ten luc chài mỉn roọng hết Dê-xu, vỉ chăn luc chài mỉn co̱i cháu dân rầu oóc khói tội.” 22Bại viêc nẩy sleng oóc sle cằm Chẩu đạ phuối quá slấy độn cón đảy pền ca rình:#1:22 Cần cảng tang nả hẩư Po̱ Fạ.
23 # Êxai 7:14. “Nè, luc slao nóm nâng co̱i pà đang, vạ sling oóc luc chài,
Cần hâu co̱i tặt ten luc chài tỉ le Em-ma-nu-ên,”
ngịa le Po̱ Fạ dú đuổi boong rầu. 24Dô-xép nòn tứn hết me̱n tồng cằm lỉnh fạ cúa Chẩu cạ vạ bái Ma-ri au mà hết mjề, 25#Lu 2:21.tọ bấu kin nòn xáu căn hẩư thâng vằn nàng sling oóc đảy luc chài nâng vạ tặt ten roọng hết Dê-xu.

© United Bible Societies, 2017. All rights reserved.


Learn More About Cằm Po̱ Fạ Chao Kiết Mấư

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.