Parallel
24
Tɨꞌɨj nuꞌu ajtahuaꞌa aiitaraa aɨjna ɨ Jesús huaꞌa tzajtaꞌa ɨ mɨꞌɨchite
(Mt. 28:1-10; Mr. 16:1-8; Jn. 20:1-10)
1Tɨꞌɨjta ajna tyajaꞌureꞌenye ɨ tujcaꞌari taꞌanajca iteeri jetze. Iiyaꞌa muꞌu u áꞌujuꞌun maɨjna ɨ juuca mej tyajaꞌutɨɨ ɨ maj rɨꞌɨ tyuꞌuruu ɨ tuꞌupi tɨ naa tyáaráꞌi. Matɨꞌɨj mi u áꞌujuꞌun aꞌu tɨ auucun.
2Matɨꞌɨj mi maun aꞌaráꞌa. Aj mu mi raaseij aujna tɨ auucun tɨ puaꞌa ari tyaꞌantacuuniꞌi. Ajta aɨn ɨ tetej ɨ maj raꞌityajmua, puꞌuri aꞌatɨ yaꞌusíjcɨripuajraa. 3Matɨꞌɨj mi aun aꞌutyajrupi aꞌu tɨ auucun. Aru camu ráatyau ɨ tevijraꞌan ɨ Jesús.
4Meenti mauj maɨjna cɨn tiꞌimuajcaa aꞌij tɨ tiꞌitɨ huarɨj aɨjna cɨmeꞌe ɨ mɨꞌɨchi, iyeꞌitzi cɨn mu huaꞌapua huataseijre ɨ tyetyaca aɨme jemi ɨ juuca. Ayaa mu cueinaviꞌin tiꞌityecháatɨmaꞌacaa. Ayaa pu tiꞌityamastajyeꞌicaa cumu mej tyámaxcɨvaꞌaraꞌan. 5Eecan mu tyuꞌutatzɨn ɨ juuca. Aɨj mu cɨn titunutaxɨ, majta aicaujtuuxɨ. Majta aɨme ɨ tyetyaca, ayaa mu tihuaꞌutaꞌixaa tɨcɨn:
—¿Aꞌini sej si een cɨn seyan rahuauhuau huaꞌa tzajtaꞌa ɨ mɨꞌɨchite seij tɨ ari ruuri? 6-7Capu hui yaꞌa aꞌahuaꞌa aꞌini puꞌuri ajtahuaꞌa huatarú. ¿Ni hui sacai ramuaꞌaree aꞌij tɨ tyajamuaataꞌixaa tɨꞌɨj auj aꞌutyavaacaꞌa muejmi jemi aujna u Galileeya yee tɨ ayan tyuꞌujxeꞌeveꞌe maj tyuꞌutatuiireꞌen aɨjna tɨ huaꞌa jetze airaanye ɨ tyaɨte huaꞌa jemi ɨ mej aꞌij puaꞌa titetyújchaꞌɨ mej mi ráꞌutatan? Ajta yee hueica xɨcaj tzajtaꞌa pu ajtahuaꞌa nuꞌu huatarujsin. —Aɨ mu tyetyaca meyan tihuaꞌutaꞌixaa.
8Majta aɨme ɨ juuca, aj mu mi raꞌutamuaꞌareeriꞌi aꞌij tɨ tihuaꞌutaꞌixaa. 9Matɨꞌɨj mi huiiraacɨ aꞌu tɨ auucun. Matɨꞌɨj mi aꞌucɨj ruche. Aj mu huaꞌutaꞌixaa aɨme ɨ maj tamuaamuataꞌa japuan seij araꞌase, ajta ɨ seica. Nain mu huaꞌutaꞌixaa aꞌij mej tiꞌitɨ tyuꞌuseij.
10Aɨme ɨ juuca, aɨ mu aɨn pueen, ɨ Mariiya, Magdala tɨ eꞌemaꞌacan, ajta aɨn ɨ Juana, ajtahuaꞌa saɨj ɨ Mariiya tɨ naanajraꞌan pueen aɨjna ɨ Jacobo, majta seica ɨ juuca. Aɨ mu meyan tihuaꞌutaꞌixaa aɨme ɨ maj Jesús huaꞌantihuau.
11Aru aɨme, camu huaꞌantzaahua ɨ juuca aꞌini capu aꞌij tihuaꞌamityejtyaꞌacaa aꞌij mej tyuꞌutaxajtacaꞌa.
12Ajta aɨn Pedro, aɨ pu ajchá. Tɨꞌɨqui aꞌutáichajraa ajna aꞌu tɨ auucun. Tɨꞌɨj i aꞌutyajrupi. Tɨꞌɨqui aicaujtutá tɨꞌij cɨɨxuri tyuꞌuseij. Aa pu rujɨmeꞌe tíꞌijpiicaꞌa a chuaataꞌa. Tɨꞌɨqui áꞌuraa. Eihua pu tiꞌimuajcaa ɨ rutzajtaꞌa aꞌij tɨ tiꞌitɨ huarɨj.
Ajna nuꞌu aꞌahuaꞌa juye jetze Emaús tɨ aꞌureꞌeninyeꞌi
(Mt. 16:12-13)
13Ajna xɨcajraꞌa jetze, ma huaꞌapua ɨ maj huaꞌa jetze ajtyamaꞌacan aɨme ɨ mej Jesús jamuan áꞌujhuaꞌanyaꞌa, au mu aujuꞌucaa chajtaꞌa tɨ ayan tyajaꞌarajtyahuaa tɨcɨn Emaús. Aꞌatzu pu aꞌɨmɨ pɨtyajaꞌarɨcɨ aujna u Jerusalén aꞌachu cumu tamuaamuataꞌa kiloometru. 14Ayaa mu tyuꞌuxájtajmaꞌa nain aꞌij tɨ tiꞌitɨj huarɨj. 15Maucheꞌe mu tyuꞌuxaatajmaꞌaca, majta tiꞌihuáurihuaurajmaꞌa rujɨɨmuaꞌa, tɨꞌɨj aɨn Jesús ajtyáxɨɨracaꞌa tɨ i huaꞌa jamuan huameꞌen. 16Aru capu huaꞌutaꞌa mej raamuaꞌati. 17Tɨꞌɨj i Jesús ayan tihuaꞌutaihuaꞌuriꞌi tɨcɨn:
—¿Tiꞌitajni aꞌij setyuꞌurixaateꞌe seyan huajuꞌun?
Matɨꞌɨj mi huatyahuiixɨ, mueꞌicaujtutajmaꞌa. 18Ajta seij tɨ ayan antyahuaa tɨcɨn Cleofas. Aɨ pu ayan tyuꞌutanyúu tɨcɨn:
—¿Ni pacai ramuaꞌaree aꞌij tɨ tiꞌitɨ huarɨj ijii itejmi jemi? ¿Ni pacai muaa paɨn pueen ɨ paj huayeꞌi panaꞌa paj cai tiꞌitɨ muaꞌaree aꞌij tɨ tiꞌitɨ taruure itejmi?
19Aj pu i ayan tihuaꞌutaihuaꞌuriꞌi tɨcɨn:
—¿Tiꞌitaani aꞌij huarɨj?
Matɨꞌɨj mi meyan tiraataꞌixaa tɨcɨn:
—Aɨjna cɨmeꞌen ɨ Jesús, Nazaret tɨ eꞌemaꞌacan. Aɨ pu hui tiꞌixaxaꞌataꞌa ɨ rumuareꞌeriꞌiraꞌa cɨmeꞌe ɨ Dioj jetze maꞌacan. Ajta eihua pu ayan tyuꞌuruu tɨ huapɨꞌɨ ruxeꞌeveꞌe, mej seiiraca ɨ tyaɨte. 20Majta aɨme ɨ mej tieꞌijta u teyujtaꞌa, majta aɨme ɨ mej tiꞌitaijteꞌe, aɨ mu hui Jesús tyuꞌutatuii mej mi tyuꞌutaꞌan maj raajeꞌica. Matɨꞌɨj mi ráꞌutatai.
21’Me tyajta ityan, ayaa tu hui tiꞌijxeꞌevaꞌacaa tɨ aɨn pueenyaꞌa aꞌameꞌencheꞌe tɨ tuꞌirajtuaani itejmi i tyaj Israel jetze ajtyamaꞌacan. Puꞌuri hueica xɨcaj tyajauume ɨ maj ráꞌutatai.
22’Majta seica juuca ɨ maj tejmi jetze ajtyamaꞌacan, eihua mu aꞌij puaꞌa tyaꞌutaseijra. Iyaꞌa mu u aꞌatanye aꞌu maj yaꞌavaꞌana maɨjna ɨ Jesús. 23Aru camu ráatyau ɨ mɨꞌɨchi. Matɨꞌɨj mi huaraꞌacɨ. Aj mu mi taataꞌixaa tɨcɨn seica mu huataseijre aɨme jemi. Aɨ mu nuꞌu maɨn pueen ɨ maj tajapua tiꞌivaɨreꞌe. Ayaa mu eeriꞌi tihuaꞌutaꞌixaa tɨ nuꞌu ari ajtahuaꞌa huatarú aɨjna ɨ Jesús. 24Majta seica ɨ maj ta jamuan áꞌujhuaꞌan, aɨ mu majta u aꞌatanye aꞌu maj yaꞌavaꞌana. Ayaa pu eenyaꞌa aꞌij mej tyuꞌutaxajtacaꞌa aɨme ɨ juuca. Aru camu hui aꞌa yaꞌuseij maɨjna ɨ Jesús. —Ayaa mu tiraataꞌixaa aɨme ɨ maj huaꞌapua.
25Ajta aɨn, ayaa pu tihuaꞌutaꞌixaa tɨcɨn:
—Aꞌij xu puaꞌa tityáꞌujmuajte muan. Caxu aꞌij tirajtyauve mɨ rutzajtaꞌa sej si caꞌanacan tiraꞌantzaahuateꞌen nain tɨj naꞌa aꞌij mej tyuꞌutaxajtacaꞌa aɨme ɨ mej Dioj jetze maꞌacan tiꞌixaxaꞌataꞌa.
26’¿Ni cai ayan tyuꞌujxeꞌevaꞌacaa tɨ i anacai ayan tirajpueitzi aꞌaraꞌani aɨjna ɨ tɨ ajta Dioj an raꞌujyeijtza ɨ ɨpuari japua, tɨ i eꞌeyan tyeꞌentyarute aɨjna cɨmeꞌe tɨ tyuꞌutaijta iiyan chaanaca japua, ajta u tajapua, ajta nainjapua?
27Aj pu i ayan tihuaꞌutaꞌixaa aɨjna ɨ Jesús tyamuaꞌa naa nain tɨj naꞌa tɨ teꞌeyuꞌusiꞌihuacaꞌa ɨ yuꞌuxari jetze aɨjna cɨmeꞌen, tɨj naꞌa tɨ aɨn raꞌuyuꞌuxacaꞌa aɨjna ɨ Moisés tyaacan, ajta matɨj manaꞌa ɨ maj tyuꞌutaxajtacaꞌa aɨme ɨ maj Dioj jetze maꞌacan tiꞌixaxaꞌataꞌa.
28Matɨꞌɨj meri a vejliꞌi aujuꞌucaa ajna chajtaꞌa aꞌu maj aꞌaráiixa, aucheꞌe pu huamaꞌacaa aɨjna ɨ Jesús, yaa pu cumu mu pu aꞌayee aꞌumaꞌa aꞌame. 29Ajta aɨme, eihua mu caꞌanijraꞌa raataꞌa tɨ aun huatyaturan. Ayaa mu tiraataꞌixaa tɨcɨn:
—Pataꞌaj ya huatyaturan tyejmi jemi, aꞌini puꞌuri tyechuijxari, ajta ari tɨn tyatɨcaꞌari.
Tɨꞌɨj i aun aꞌutyajrupi tɨ ij huaꞌa jamuan aun aꞌutyaturan. 30Tɨꞌɨj i Jesús ayan huarɨj tɨꞌɨj aɨn aucaꞌatii huaꞌa jamuan a vejliꞌi meesa jetze. Tɨꞌɨj i raatyɨꞌɨpɨ ɨ pan, ajta rɨꞌɨ tiraataꞌa ɨ Dioj. Aj pu i raꞌantitaaraxɨ ɨ pan. Tɨꞌɨj i autyejche tɨ huaꞌutaɨꞌɨpɨꞌɨteꞌen. 31Cɨmeꞌen puꞌu huaꞌutaɨꞌɨpɨꞌɨ, aj mu mi raamuáꞌa. Aj pu i aꞌahuaujpuaꞌarixɨ mej seiiraca.
32Matɨꞌɨj mi meyan tiꞌityuꞌurihuaꞌuriꞌi tɨcɨn:
—¿Ni cai uꞌutzunajcaꞌa ɨ taxaijnyuꞌuca ɨ ta tzajtaꞌa, ajta caꞌanijraꞌa yu huataseijre u ta tzajtaꞌa tɨꞌɨj aɨn tyuꞌuxájtajmaꞌa ta jamuan ɨ juye jetze, tɨ ayan tiꞌitaꞌixaatyaꞌacaa aꞌij tɨ huataujmuaꞌa ɨ tɨ teꞌeyuꞌusiꞌi ɨ yuꞌuxari jetze?
33Matɨꞌɨj ajhuiixɨ. Caꞌanacan mu huaraꞌacɨ u Jerusalén. Au mu huáꞌutyau aɨme ɨ maj tamuaamuataꞌa japuan seij maj araꞌase, majta ɨ seica ɨ maj huaꞌa jamuan áꞌujhuaꞌanyaꞌa. Naimiꞌi mu tyujsaɨj maujna. 34Majta maɨjna ɨ maj maun aꞌutyáuucaꞌa u Jerusalén, ayaa mu tihuaꞌutaꞌixaa ɨ maj huaꞌapua tɨcɨn:
—Ayej xaa nyaꞌu tiꞌayajna. Tavastaraꞌa pu ajtahuaꞌa aꞌitáraa huaꞌa tzajtaꞌa ɨ mɨꞌɨchite. Ajta huataseijre jemin aɨjna ɨ Simón.
35Majta aɨme ɨ maj huaꞌapua, aɨ mu tihuaꞌutaꞌixaa aꞌij tɨ tiꞌitɨ huarɨj matɨꞌɨj maun aujuꞌucaa ɨ juye jetze, ajta aꞌij mej yeꞌi tiraamuaꞌa tɨꞌɨj aɨn raꞌantitaaraxɨ ɨ pan.
Tɨꞌɨj nuꞌu Jesús huataseijre aɨme jemi ɨ maj nuꞌu mauj jamuan áꞌujhuaꞌanyaꞌa tɨ auj ruuricaa anacaican
(Mt. 28:16-20; Mr. 16:14-18; Jn. 20:19-23)
36Maucheꞌe mu tiꞌixáatacaa maɨjna cɨmeꞌe tɨꞌɨj aɨn Jesús huataseijre huaꞌa jemi. Au pu eꞌitaꞌa huatyeechaxɨ. Aj pu i ayan tihuaꞌutataujte tɨcɨn:
—Cheꞌe huatyáapuaꞌare ɨ aꞌamua tzajtaꞌa.
37Eecan mu huajɨjxɨcaꞌa. Majta tyuꞌutatzɨn aꞌini yaa pu huaꞌaseijratyaꞌacaa. Cu xuee maj cu mɨꞌɨchí seijra. 38Ayaa pu tihuaꞌutaꞌixaa tɨcɨn:
—¿Aꞌini een cɨn aꞌij puaꞌa amuaataꞌa? ¿Aꞌini sej si cai xɨ tyaꞌatzaahuateꞌe? 39Casiꞌi, i nyamuajcaꞌa jetze, ajta i nyaɨɨca jetze. Nyaa nu nyaɨn pueen. Sataꞌaj naꞌajtamuareꞌen sej si seyan raaseij. Saɨj tɨ mɨꞌɨchi, capu ayan nyaxaꞌaj tiꞌityahueꞌiraꞌa, capu ajta ayan nyaxaꞌaj tiꞌityajcari. Xuꞌuri nyeseij nyaj xaa tyahueꞌiraꞌa, nyajta tyájcari. —Ayaa pu tihuaꞌutaꞌixaa aɨjna ɨ Jesús.
40Tɨꞌɨj ayan tihuaꞌutaꞌixaa, aj pu i ayan tihuaꞌutaseijra ɨ rumuajcaꞌa jetze, ajta ruɨɨca jetze. 41Majta aɨme, camu xɨ raꞌantzaahuateꞌe aꞌini eihua mu aꞌij puaꞌa yáꞌuseijracaa, majta rutyamuaꞌavaꞌacaa. Aj pu i ayan tihuaꞌutaihuaꞌuriꞌi tɨcɨn:
—¿Ni sacai tiꞌitɨj tichaꞌɨ ɨ nyaj raacuaꞌani?
42Matɨꞌɨj mi seij raataꞌa ɨ hueꞌi tɨ hueꞌijchiꞌi. 43Tɨꞌɨj i raꞌancureꞌechuii. Aj pu i raacuaa mej seiiraca aɨme. 44Ayaa pu tihuaꞌutaꞌixaa tɨcɨn:
—Ayaa nu tyajamuaataꞌixaa nyatɨꞌɨj aꞌamua jemi huacatii tɨ ayan ruxeꞌevaꞌacaa tɨ nain cɨn tyaꞌaraurasten aꞌij tɨ tyaꞌuyuꞌuxacaꞌa neetzi cɨmeꞌen aɨjna ɨ Moisés, majta aɨme ɨ maj Dioj jetze maꞌacan tiꞌixaxaꞌataꞌa, ajta jetzen ɨ tihuaꞌachuiica.
45Aj pu i huaꞌutaꞌa mej mi yauꞌeitaa muaꞌaraꞌani aꞌij tɨ teꞌeyuꞌusiꞌi ɨ yuꞌuxari jetze. 46Ayaa pu tihuaꞌutaꞌixaa tɨcɨn:
—Ayaa pu teꞌeyuꞌusiꞌi ɨ yuꞌuxari jetze nyaj nuꞌu neyan tirajpueitzi naꞌaraꞌani inyaa, i nyaj nyaɨn pueen ɨ Cɨriistuꞌu tɨ Dioj an nyajaꞌujyeijtza ɨ ɨpuari japua. Ajta nuꞌu hueica xɨcaj tzajtaꞌa nu nyajtahuaꞌa aitáraꞌani huaꞌa tzajtaꞌa ɨ mɨꞌɨchite.
47’Majta nuꞌu, nainjapua tihuaꞌutaꞌixaateꞌesin nyenyuucajtzeꞌe mej mi saɨque tyuꞌumuaꞌati ɨ Dioj jemi tɨ ij aɨn tihuaꞌutauuniꞌi. Maꞌutyajhuijsin nuꞌu mej meyan tihuaꞌutaꞌixaateꞌen iiya maj Jerusalén huachaatɨme, majta meyee ɨ maj aꞌɨmɨ antachaatɨme, majta meyee ɨ mej seij chuejraꞌa japua huachaatɨme tɨj naꞌa ɨ tɨ yan seijreꞌe iiyan chaanaca japua nainjapua.
48’Muan xu tihuaꞌutaꞌixaateꞌesin aꞌij sej seri saɨjna cɨn tyuꞌuseij. 49Nyaa nu u yaꞌutaiti muejmi jemi aɨjna tɨ niyaꞌupua cɨn tyaꞌataujratziiriꞌi. Sajta muan, sataꞌaj seyan yan huateꞌen iiyan chajtaꞌa asta naꞌa cai huatyaturan muejmi jemi aɨjna tɨ uteꞌe eꞌicanyejsin. Aɨj xu jetzen aráujcaꞌanyejsin. —Ayaa pu tihuaꞌutaꞌixaa aɨjna ɨ Jesús.
Tɨꞌɨj nuꞌu i aɨn Jesús tíraa u tajapua
(Mr. 16:19-20)
50Tɨꞌɨj i aɨjna ɨ Jesús huajaꞌuviꞌitɨ u aꞌahuaꞌa u Betania. Tɨꞌɨj i ajméijcaꞌataxɨ. Aj pu i rɨꞌɨ tihuaꞌutaꞌa ɨ huaꞌa tzajtaꞌa. 51Tɨꞌɨj auj rɨꞌɨ tihuaꞌutáꞌasimaꞌacaa, au pu huajaꞌuhuaꞌaxɨ. Aj pu i uteꞌe tíraa. 52Majta aɨme, au mu raatyanajchacaꞌa. Eihua mu huataujtyamuaꞌave. Matɨꞌɨj mi aꞌucɨj u Jerusalén. 53Tɨꞌɨj pɨ naꞌa, mu maun aꞌutyáuucaꞌa u teyujtaꞌa mej mi rɨꞌɨ tiraataꞌan ɨ Dioj. Aii puꞌu.