Parallel
2
Cɨmeꞌen ɨ tɨ anacai Jesús huarɨj ɨ maj cɨn rɨꞌɨ tiraꞌutaseij
1Tɨꞌɨj hueica xɨcajretze tyaumaꞌaca, saɨj pu huatyenyaɨchacaꞌa ajna aꞌahuaꞌa Galileeya, chajtaꞌa tɨ ayan tyajaꞌarajtyahuaa tɨcɨn Caná. Ajta aɨn naanajraꞌan ɨ Jesús, aun aꞌutyavaacaꞌa. 2Majta aɨme ɨ mej tiꞌiyeste, aɨ mu raataꞌinee maɨjna ɨ Jesús, majta huaꞌutaꞌinee aɨme ɨ maj jamuan áꞌujhuaꞌanyaꞌa, mej mi huaꞌa jamuan tyuꞌuyesten. 3Tɨꞌɨj huaxɨj aɨjna ɨ viinu, aj puꞌi aɨn naanajraꞌan ɨ Jesús ayan tiraataꞌixaa aɨjna tɨcɨn:
—Capu cheꞌe urajmuaa ɨ viinu.
4Tɨꞌɨqui Jesús ayan tyuꞌutanyúu tɨcɨn:
—Naanaj, ¿aꞌini petiꞌijxeꞌeveꞌe inyeetzi jemi? Capuu xɨ ajna tyajaꞌureꞌenye ɨ nyaj jetzen aɨme jemi huataseijreꞌen me nyeseíiraca aɨme ɨ tyaɨtye.
5Aj puꞌi aɨn naanajraꞌan ayan tihuaꞌutaꞌixaa aɨme ɨ mej tiꞌivaɨreꞌe tɨcɨn:
—Sataꞌaj seyan huarɨni aꞌij tɨ aɨn tyajamuaataꞌixaateꞌesin.
6Ajta aun vejliꞌi tyaꞌuvaatɨmaꞌacaa ɨ xaꞌari. Ayaa pu tíꞌipuaꞌamuacaa aꞌachu cumu arájsevi tɨ tetej cɨmeꞌe taavijhuacaꞌa. Ai pu aɨn pueen ɨ maj maɨjna cɨn tyuꞌujaꞌusi naꞌari maɨjna jetze huaɨꞌɨhua aɨme ɨ mej Israel jetze ajtyamaꞌacan mej mi meyan maɨjna cɨn aráurasten ɨ ruyeꞌira. Ayaa pu tyaꞌuvejricaꞌa aꞌachu cumu seite liitru, naꞌari seite liitru japuan tamuaamuataꞌa. 7Aj puꞌi Jesús ayan tihuaꞌutaij aɨme ɨ mej tiꞌivaɨreꞌe. Ayan tɨcɨn:
—Sataꞌaj raꞌavaꞌɨstyaꞌaxɨꞌɨn ɨ jaj ɨ xaꞌari tzajtaꞌa.
Matɨꞌɨj mi tyaꞌavaꞌɨstyaꞌaxɨ tyamuaꞌa náa.
8Aj puꞌi ayan tihuaꞌutaꞌixaa tɨcɨn:
—Sataꞌaj ruꞌitajanyaꞌɨn cɨj caj ɨ jaj tuꞌurajmuaa mɨ xaꞌari tzajtaꞌa. Sataꞌaj sajta raataꞌan saɨjna tɨ aɨjna cɨn antyujmuaꞌaree mej ye tiꞌiyeste.
Aj mu mi meyan raataꞌa. 9Ajta aɨn tɨ ayan antyujmuaꞌaree, aɨ pu raꞌantiꞌi aɨjna ɨ jaj tɨ huataujviinutacaꞌa. Aɨ pu cai ramuaꞌareeracaꞌa aꞌu tɨ eꞌemaꞌacan aɨjna ɨ viinu. Ma majta aɨme ɨ mej tiꞌivaɨreꞌe, aɨ mu xaa ramuaꞌareeracaꞌa. Aɨj pu cɨn, aɨ pu raatajé aɨjna ɨ aꞌatɨ tɨ huatyenyaɨche. 10Ayaa pu tiraataꞌixaa tɨcɨn:
—Aꞌatɨ tɨ naꞌa ayaa tu tiꞌijrɨꞌɨre. Anacai pu hui huaꞌataꞌaca aɨjna ɨ viinu tɨ eitzeꞌe reꞌen. Tɨ puaꞌa meri taꞌaruu, aj puꞌi aɨn huaꞌutaꞌasin ɨ tɨ cai reꞌen. Ma pajta muaa, maꞌa pu aꞌayaúche ɨ tɨ eitzeꞌe reꞌen tɨj naꞌa tyaj autyajhuii tej tij ijii raꞌantiyeꞌen. —Ayaa pu tiraataꞌixaa.
11Ai pu aɨn pueenyaꞌa ɨ tɨ anacai ayan tiꞌitɨ cɨn huarɨj aɨjna ɨ Jesús, ɨ maj cɨn rɨꞌɨ tiraꞌutaseij. Ayaa pu huarɨj aujna u Caná, chajtaꞌa tɨ aun aꞌutacáꞌa u Galileeya. Ayaa pu huaꞌa jemi huataseijre ɨ tiꞌimuareꞌeriꞌiraꞌaraꞌan ɨ tɨ cɨn rɨꞌɨ tihuaꞌutaꞌa. Majta aɨme ɨ mej jamuan áꞌujhuaꞌanyaꞌa, aɨ mu eitzeꞌe ráꞌantzaahua.
Jesús pu aun aꞌutyavaacaꞌa u Capernaum
12Tɨꞌɨjtaꞌi, aun aꞌucáanye aujna Capernaum aɨme jamuan ɨ naanajraꞌan, ajta ihuaamuaꞌameꞌen. Au mu eꞌetee aꞌachu puaꞌan xɨcaj.
Jesús pu hueꞌiramuari aujna teyujtaꞌa aɨme ɨ mej tiꞌityatuꞌaraca
(Mt. 21:12-13; Mr. 11:15-18; Lc. 19:45-46)
13Tɨꞌɨj ari vejliꞌitaca ajna maj jetzen meyan raꞌutamuaꞌaree ajna xɨcajraꞌan tɨ jetzen Dioj tihuaꞌutauniꞌiriꞌi aɨme ɨ mej Israel jetze ajtyamaꞌacantacaꞌa, tɨꞌɨqui Jesús an aꞌujnyéj auna Jerusalén. 14Au pu aꞌutyajrupi taꞌutyeninyei ɨ teyuu tɨ aꞌutejvee. Aj puꞌi aun huáꞌutyau aɨme ɨ mej tiꞌityatuꞌaraca tiꞌityaɨn huaacasi nusu canyaꞌaxɨ caꞌɨn cucuiꞌise. Ajta seica pu huátyau ɨ mej an eꞌijtyáꞌacaa meesa jetze mej mi tumin huapuátaꞌata. 15Aj puꞌi cuaarta huatyataahuacaꞌa caujnari cɨmeꞌe. Tɨꞌɨqui aɨjna cɨn hueꞌiramuari naijmiꞌica. Aɨme pu ajta huiiramuari ɨ canyaꞌaxɨ, ajta ɨ huaacasi. Ajta pu pɨ tyajhuáꞌaxɨ ɨ tihuaꞌameesa aɨme ɨ mej japuan tumin tíꞌipuataꞌatiꞌiraca. Ajta nainjapua ráahuaꞌastɨ́raa ɨ tumin. 16Ayaa pu tihuaꞌutaꞌixaa aɨme ɨ mej cucuiꞌise tuꞌaraca tɨcɨn:
—Sataꞌaj téꞌiráꞌan nain ɨ tɨ ayun tiꞌiseijreꞌe. Caxu cheꞌe seyan ráruuráa niyaꞌupua tɨ raatyeechiꞌi. Cheꞌe cai ayan tiꞌityavaꞌɨrihuaꞌan tɨj chiꞌi ɨ maj tzajtaꞌan tumin mueꞌitɨcɨ. —Ayaa pu tihuaꞌutaꞌixaa.
17Majta aɨme ɨ maj jamuan áꞌujhuaꞌanyaꞌa, aj mu mi meyan raꞌutamuaꞌareeriꞌi tɨ ayan teꞌeyuꞌusiꞌi tɨcɨn: “Naꞌancaꞌanyaacan nu yeehui cɨn neyan yaꞌasaca aꞌu pej aꞌutyeechiꞌi nyej ni muaatyaanajche.”
18Majta aɨme ɨ mej tihueꞌijteꞌe ɨ mej Israel jetze ajtyamaꞌacan, ayaa mu tirajhuaviiriꞌi tɨ ij aɨn caꞌanyejri cɨn tiꞌitɨ huaꞌutaseijrateꞌen ɨ maj cɨn rɨꞌɨ tiraaseij. Meyan tɨcɨn:
—Pataꞌaj taataseijrateꞌen tiꞌitɨ ɨ tyaj cɨn aváꞌatajɨꞌɨsiviꞌiraxɨꞌɨn tyej ti tyaɨjna cɨn raamuaꞌaree paj paɨjna cɨn antiꞌamuaꞌaree pej peyan rɨcɨ.
19Jesús pu ayan tihuaꞌutaꞌixaa tɨcɨn:
—Tɨ puaꞌa seyan raatyáuuna seijna i teyuu, nyaa nu hueica xɨcaj tzajtaꞌa nyajtahuaꞌa raꞌajjájsin.
20Ajta aɨme ɨ Israel maj jetze ajtyamaꞌacan, ayaa mu tityaatanyúu tɨcɨn:
—Ayaa pu hui aꞌatee aꞌachu cumu huaꞌapuate ninyeꞌiraꞌa japuan arájsevi maj ráꞌajtaahuacaꞌa. ¿Ni qui muaa peyan hueica xɨcaj tzajtaꞌa pajtahuaꞌa raꞌajtaahua? —Ayaa mu tiraataihuaꞌuriꞌi.
21Ma ajta aɨn Jesús, aɨ pu aɨjna cɨmeꞌen tíꞌixajtacaa ɨ teyuu tɨ jetzen seijreꞌe. Ai pu aɨn pueenyaꞌa ɨ tevijraꞌan. 22Tɨꞌɨj Dioj raꞌajjáj ɨ Jesús huaꞌatzajtaꞌa ɨ mej meri huacuii, aɨme ɨ mej jamuan áꞌujhuaꞌanyaꞌa, aj mu mi raꞌutamuaꞌareeriꞌi aꞌij tɨ tyuꞌutaxajtacaꞌa aɨjna cɨmeꞌen. Ajta, ayan tihuaꞌamityejtyaꞌacaa tɨ ayan tiꞌayajnacaꞌa aꞌij tɨ teꞌeyuꞌusiꞌihuacaꞌa ɨ huaꞌayuꞌuxa jetze. Majta ráꞌantzaahua aꞌij tɨ Jesús tyuꞌutaxajtacaꞌa.
Aɨme ɨ maj anacai tyaꞌantzaahua aꞌij tɨ tyuꞌutaxajtacaꞌa ɨ Jesús
23Tɨꞌɨj aun aꞌutyavaacaꞌa u Jerusalén ajna xɨcajraꞌan jetze matɨꞌɨj tiꞌiyestyajcaa aɨjna cɨmeꞌe tɨ Dioj tihuaꞌutauniꞌiriꞌi, eihua mu tyaɨte raaseij aꞌij tɨ Jesús rɨjcaa aɨjna cɨmeꞌe tɨ huapɨꞌɨ naa tihuaꞌaseijrateꞌe. Aɨj mu cɨn muiꞌitɨ ráꞌantzaahua tɨ nuꞌu aɨn pueenyaꞌa ɨ maj rachuꞌevaꞌacaa. 24Ma ajta Jesús, capu huatauraꞌa tɨ huataujtuiireꞌen aɨme jemi, aꞌini aɨ pu naijmiꞌica muaꞌatyajcaa. 25Capu ayan ruxeꞌevaꞌacaa tɨ aꞌatɨ ayan raataꞌixaateꞌen aꞌij tɨ een ɨ tyaataꞌa, aꞌini aɨ pu rusaɨj rúꞌumuaꞌareeracaa aꞌij tɨ eenyaꞌa muaꞌatzajcaa ɨ tzajtaꞌan ɨ tevi.