YouVersion Logo
Search Icon

ՍԱՂՄՈՍՆԵՐ 46:2-3

ՍԱՂՄՈՍՆԵՐ 46:2-3 ՆՎԱԱ

Դրա համար էլ չենք վախենա, թեկուզև երկիրը ցնցվի, և լեռները գցվեն ծովի մեջտեղը։ Թող գոռան և եռան նրա ջրերը, նրանց ալեկոծությունից թող դողդողան լեռները։ (Սելա)։

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy