Բ Տիմոթեոսին 2:19

Բ Տիմոթեոսին 2:19 ՆՎԱԱ

Բայց Աստծու հաստատած հիմքը կանգուն է և այս կնիքն ունի. «Տերը ճանաչում է նրանց, որոնք իրենն են», նաև՝ «Անիրավությունից թող հետ կանգնի ամեն ոք, ով Քրիստոսի անունն է կանչում»։
ՆՎԱԱ: Նոր վերանայված Արարատ Աստվածաշունչ
Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.