Բ Կորնթացիներին 12:9

Բ Կորնթացիներին 12:9 ՆՎԱԱ

Իսկ նա ինձ ասաց. «Քեզ իմ շնորհը բավական է, որովհետև իմ զորությունը տկարության մեջ է կատարյալ դառնում»։ Արդ ավելի հոժարությամբ իմ տկարություններով կպարծենամ, որպեսզի Քրիստոսի զորությունն իմ մեջ բնակվի։
ՆՎԱԱ: Նոր վերանայված Արարատ Աստվածաշունչ
Share

Բ Կորնթացիներին 12:9

Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.